Bet

Chỉ vì đồng đội bất cẩn mà khiến Usui Ren gặp phải thảm cảnh