Dắt người yêu Maki Hojo vào quán rượu làm tình trước đám đông