Yui Nagase bị nhóm bạn học chơi xấu bỏ thuốc kích dục trong buổi họp lớp