Quỵt tiền công của nhóm thợ sửa chữa và cái kết tê bím Mio Kuroki