Lồn chưa kịp chảy nước đã bị bạn diễn đút cu vào Hana Aoyama