Địt cả đêm em đồng nghiệp Nanami Kawakami trong chuyến đi công tác