Cái kết không ngờ tới khi cho cô vợ ngoan hiền đi làm người mẫu ảnh